Remonty cząstkowe dróg wojewódzkich rok. 2011r.

remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera drogowego remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera drogowego remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera drogowego remonty cząstkowe emulsją asfaltową i grysami z zastosowaniem remontera drogowego remonty mieszanką mineralno-asfaltową przewożoną w termosie remonty mieszanką mineralno-asfaltową przewożoną w termosie remonty mieszanką mineralno-asfaltową przewożoną w termosie remonty mieszanką mineralno-asfaltową przewożoną w termosie

Likwidacja przełomów w ciągu dróg powiatowych 2011r.


Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Przemyślu 2010/2011r.

Rewitalizacja ekosystemu stawowego modernizacja alejek parkowych nawierzchnie z kostki granitowej nawierzchnia alejek z kostki granitowej Chodnik z kostki porfirowej przygotowanie pod nawierzchnię z HanseGrand plac zabaw z nawierzchnią elastyczną

Copyright 2011r.