Wykonujemy modernizacje oraz budowy dróg od podstaw w różnych rodzajach technologii podbudów oraz nawierzchni, wykonywane mechanicznie za pomocą równiarek, walców, rozścielaczy i komabjnu do powierzchniowych utrwaleń nawierzchni. Wykonastwo obejmuje równiaż infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i oświetleniową.

Podbudowy

Nawierzchnie

Copyright 2011r.