W ciągłej sprzedaży posiadamy w sprzedaży piaski, żwiry, tłucznie i mieszanki kruszyw. Informacje na temat dostępności danego asortymentu udziela biuro firmy.

ostry płukany 0-2mm

Piasek zwykły ostry płukany 0-2 mm

(żółty)

Piasek naturalny kopany (żólty)

(0-16mm)

Pospółka do betonu 0-16mm

Żwir 4-16mm

Żwir 16-32mm

niesortowane, pospółka drogowa

Kruszywo naturalne 0-63mm

o ciągłym uziarnieniu

Mieszanka tłuczniowa 0-63mm

o ciągłym uziarnieniu

Mieszanka tłuczniowa 0-32mm

Kruszywo łamane 12-25mm

Grys 4-12mm

Grys 2-8mm

Grys bazaltowy 2-5mm

Copyright 2011r.