Powierzchniowe utrwalenie

Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wykonywane emulsją asfaltową i grysami kamiennymi za pomocą specjalistycznego kombajnu do powierzchniowych utrwaleń lub ręcznie. Może być stosowane jako zbezpieczenie uszkodzonych nawierzchni bitumicznych przed przenikaniem wody do dolnych warstw drogi, poprawiajac jedocześnie szorstkość nawierzchni lub jako warstwa uszczelniająca na nawierzchniach tłuczniowych. W zależności od potrzeb może być wykonywane pojedyńczo lub podwójnie.

Materiały

Lepiszczem są emulsje asfaltowe szybkorozpadowe C 65 B 3 PU/RC, C 69 B 3 i modyfikowane. Jako materiał kamienn najlepsze efekty daje stosowanie grysu bazaltowego 2-5mm jako kruszywo drobne, oraz grysu (żwir kruszony) 4-12mm jako kruszywo grube na pierwszą warstwę przy podwójnym utrwaleniu.

Sprzęt

Powierzchniowe utrwalenia nawierzchni wykonywane jest przy użyciu specjalistycznego kombajnu ciągniętego przez samochód na którym znajduje się podgrzewany zbiornik z emulsją. Wydatek emulsji i grysu sterowany jest przez komputer i korygowany w zależności od prędkości jazdy zespołu. Wykonywane powierzchnie mogą mieć szerokość 0,25m do 2,5m i o dowolniej długości. Przy małych powierzchniach jak zjazdy czy parkingi powierzchniowe utrwalenie wykonywane jest ręcznie z zastosowaniem skrapiarki.

 Kombajn do powierzchniowych utrwaleń

Copyright 2011r.